Metoda

Prosto do celu. Zawsze zgodnie z planem.

ANALIZA

Poznajemy Twoją firmę, rynek na którym działa, specyfikę branży, konkurencję, mocne i słabe strony. Określamy cele i priorytety.

PLAN

Na podstawie zebranych informacji i przeprowadzonych analiz, planujemy działania, które przyniosą Twojej firmie nowych klientów.

DZIAŁANIE

Uruchamiamy przygotowane mechanizmy. Monitorujemy i optymalizujemy kampanie. Osiągamy zakładane cele.

Kontakt

ADRES

PODOLE 54E
CIECHOCINEK, 87-720
POLSKA

KONTAKT

kontakt@genium.pro

tel. +48 505 007 435

https://genium.pro

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016. podanych w powyższym formularzu jest GENIUM z siedzibą w Ciechocinek 87-720, Podole 54e. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane za pomocą formularza. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.